הדף בטעינה

צוֹעֵר

מן המילון

צוֹעֵר

שם תואר; שורש צער; נטיות צועֶרת
  • בַּעל דרגה נמוּכה בְּמִדרַג הפקידות
  • חניך בית ספר לקצינים (בלועזית: קָדֵט)
  • מכאן: צוֹעֲרוּת (ברפואה) (בלועזית: סְטָז')
  • רוֹפֵא צוֹעֵר תלמיד רפואה העובד כרופא בשנה האחרונה של לימודיו (בלועזית: סְטָזֵ'ר)
על יסוד מילון ההווה

אמצו מילה

מילים לרפואה: מְסעד, רופא צוער, צוער, מַסְכֵּת, מקצוע נלווה רפואה

מְסַעֵד מסעד הוא עובד שמקצועו לסעוד אדם הזקוק לטיפול בביתו מפאת זִקְנָה או מחלה. מסעדים רבים הם עובדים זרים המתגוררים בבתיהם של הזקוקים לטיפולם. המילה מְסַעֵד (צורת בינוני של בניין פיעל) קשורה למילים 'סיעוד' ו'סיעודי' בדומה לקשר שבין מְטַפֵּל למילים 'טיפול' ו'טיפולי'. ואולם הפועל הרגיל…
המשך קריאה >>

ומה עוד

ממונחי האקדמיה


צוֹעֵר (מצער ומועט)
לרשימה המלאה
ללא (תשסא, 2001)
רוֹפֵא צוֹעֵר , צוֹעֵר סטז'ר, רופא המשלים את לימודיו העיוניים בעבודה מעשית במחלקות בית החולים במשך כשנה
מנהל ציבורי ( תש"ך, 1960)
צוֹעֵר עובד צעיר, המתקבל לשירות לאחר שהשיג רמת השכלה מסוימת, ושאגב עבודתו מכשירים אותו לתפקידים מנהליים או מקצועיים.
חקלאות (תש"ב, 1942)
צוֹעֵר ר' צוֹעֲרִים; ילד העוזר על יד הרועה; בערבית: מלחק, אג'יר