פַּכִּים קְטַנִּים

'זוטות', 'עניינים קלי ערך' למשל: מן הפכים הקטנים שסופרו בעלוני הקיבוץ בראשיתו מצטיירת בצבעים טבעיים דמותה של קבוצת המייסדים. פך (ברבים פַּכִּים – בכ"ף דגושה) הוא כלי קטן לנוזלים, והוא מוכר לדוברי העברית בעיקר בהקשר של נס חנוכה, כמתואר בתלמוד הבבלי: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל…
המשך קריאה נעימה >>

פך שמן ופח שמן

בהקשר של חג החנוכה נכון לדבר על פך השמן. בתיאור הנס בתלמוד נאמר: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה…
המשך קריאה נעימה >>