אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 44

תוכן העניינים האקדמיה ללשון העברית בעפולה, עמ' 1 העברית בין רצף לחידוש, עמ' 1 הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה, עמ' 1 לזכרו של פרופ' מנחם צבי קדרי ז"ל, עמ' 2 תרבות של לשון ולשון של תרבות, עמ' 2 הופיע המילון למונחי התחבורה היבשתית, עמ' 2 גולל, סורג, שובר מאת דורון יעקב, עמ' 3 חברים חדשים…
המשך קריאה נעימה >>

הודעות לעיתונות

מילים חדשות והחלטה בדקדוק (תשע"א, 2011)

א' באדר ב' תשע"א, 7.3.2011: בישיבת מליאת האקדמיה ללשון העברית שהייתה בא' באדר ב תשע"א, 7 במארס 2011 אושרו מילים בשימוש כללי והתקבלה החלטה בדקדוק.
המשך קריאה נעימה >>

2.3.1 צורתם של שמות שונים

סוֹרֵג, סוֹרָג

סוֹרֵג (וברבים סוֹרְגִים) וגם סוֹרָג (וברבים סוֹרָגִים).