מה פירוש המטבע ומה מקורו – פתרונות

1. מה פירוש 'הוקיר רגלו'? אפשרות ד: נמנע מלבוא למקום. להרחבה 2. מהו 'איש אשכולות'? אפשרות ב: אדם משכיל וברוך כישרונות. הכינוי 'איש אשכולות' או אפילו סתם 'אשכול' מקורו בספרות חז"ל. התלמוד במסכת סוטה מבאר את השם 'אשכול': 'איש שהכול בו', כלומר אדם שקנה ידיעות בתחומים מקיפים, ובעיקר בתורה, במשנה ובתלמוד. מכאן הגיע השימוש…
המשך קריאה נעימה >>

מטבעות לשון

יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן

'נחלץ מן העניין בנזק כבד', 'יצא בהפסד גדול' למשל: מן העימות בטלוויזיה יצא המתמודד לנשיאות בשן ועין, והסקרים מנבאים לו הפסד. פרשת משפטים בספר שמות מזמנת לנו חוקים בעניינים שונים, ובהם יחס האדון לעבדו ולאמתו העבריים, דיני נפשות, נזקי גוף ונזקים אחרים. בחוקים העוסקים בנזקי גוף נזכר חוק שעניינו אדון המכה את עבדו או את…
המשך קריאה נעימה >>