למד לשונך 43

לקט ממונחי האריגה אמנותית שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ב