עושים עסקים בעברית: מידוד, מועד אחרון, קוד קווים, יממית, חנות יממית

מִדּוּד (benchmarking) מידוד הוא תהליך לשיפור ביצועים בארגון על ידי השוואה לארגונים אחרים. בתחילת התהליך מגדירים את נקודות המידוד (benchmarks) – נקודות התייחסות שאליהן משווים את הביצועים. עוד כולל התהליך בחירת ארגונים מובילים בתחום לשם…
המשך קריאה >>

למד לשונך 54

מילים בשימוש כללי ומונחי טכנולוגיית המידע שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ד

אקדם 25

תוכן העניינים יובל לאקדמיה ללשון, עמ' 1 לזכרה של שולמית הראבן, עמ' 1 300 מונחים חדשים בספרנות, עמ' 1 על עִבריוּתם של מונחים – "מוּלטימדיה" לעומת "מידוּד" מאת רונית גדיש, עמ' 2 שאלת הכתיב נֵיעורה?…
המשך קריאה >>