מילים וגלגוליהן

על חוויות וחווֹת אחרות

מתוך שפע המילים שנוספו ללשוננו בעת החדשה זכו רק מיעוטן שנדע מה היו נסיבות הולדתן. אחת מהן היא המילה חוויה. בלשוננו היום חוויה היא התנסות או מאורע המותירים באדם רושם עז. ואולם במקור חודשה המילה לציון עצם החיים האנושיים והדרך שבה האדם החי קולט את עצמו ואת סביבתו. וכך כותב מחדש המילה – מראשי הוגי…
המשך קריאה נעימה >>

למד לשונך

למד לשונך 18

מונחים מן המילון להנדסת דרכים, תש"ן הערת עדכון: 'שירות נענד' > 'שירות היסעית' (תשס"א, 2001).