2.4 ענייני ניקוד שונים

2.4.5 ניקודן של מילים אחדות

א. מיליות אחדות מנוקדות בסגול, כגון אֶת, אֶל, פֶּן. במילת היחס מֵאֵת האל"ף מנוקדת בצירי. במקרא ניקוד את תלוי בהקפה: אֵת קלעי החצר אֶת־עמֻדיו ואֶת־אדניה (שמות לה, יז).[1] ב. קֳבָל־, כגון קֳבָל־עַם (חטף קמץ בקו"ף וקמץ קטן בבי"ת). ג. מילת השאלה למה מנוקדת בקמץ ובדגש במ"ם ומוטעמת בהברתה הראשונה. במקרא לעיתים (בעיקר לפני גרוניים) המילה…
המשך קריאה נעימה >>

4.1 שימושי לשון

למה – לסיבה ולתכלית

מילת השאלה לָמה משמשת הן לסיבה הן לתכלית. צמצומה לתכלית בלבד סותר את שימוש המקורות במילה זו. במָקום שדרושה הבחנה בין סיבה לתכלית ראוי להשתמש במילים כגון מדוע או מפני מה לסיבה ולשם מה לתכלית.