למד לשונך 99

מילים בשימוש כללי שאושרו בשנים תשע"ב–תשע"ג (2012–2013)

כִּירַיִם – המין הדקדוקי

ד. מין השם כִּירַיִם הוא נקבה (צורת הזוגי של כִּירָה).