למד לשונך

למד לשונך 111

מבחר מונחים מן המילון למונחי סוציולוגיה שאושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ו

הודעות לעיתונות

אושרה רשימת מונחים גדולה בחקר החברה (סוציולוגיה) (טבת תשע"ו, דצמבר 2015)

מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון למונחי הסוציולוגיה בישיבתה ביום שני ט"ז בטבת תשע"ו, 28 בדצמבר 2015. במילון כאלפיים מונחים, בהם חידושי לשון בחקר הסוציולוגיה: מונחי ארגונים, אתניות, סוציולוגיה של הבריאות, משפחה, תנועות חברתיות, תאוריה סוציולוגית ומונחים כלליים בסוציולוגיה. המילון בשלמותו יפורסם בקרוב באתר מונחי האקדמיה. המילון הוא פרי עבודת הוועדה למונחי סוציולוגיה שיזם הסוציולוג ד"ר…
המשך קריאה נעימה >>

מן השטח

תחליף למילה חורג

הוועדה למונחי משפחה של האקדמיה ביקשה את עזרת הציבור במציאת דרך הולמת לבטא את היחס בין בני משפחה משולבת – משפחה שיש בה ילדים שאינם משותפים לשני בני הזוג. בשנת תשע"ו (2015) אושרה ההצעה שָׁלוּב לצד המילה הוותיקה 'חורג' במסגרת אישור המילון למונחי הסוציולוגיה.
המשך קריאה נעימה >>

הודעות לעיתונות

הוקמה ועדה למונחי המשפחה המשולבת והמשפחה החדשה (תשע"ג, 2013)

ה' בתמוז תשע"ג (13 ביוני): ועדה מיוחדת באקדמיה ששותפים לה נציגי משרדים ממשלתיים ומשפטנים שוקדת על קביעת מונחים שייתנו מענה למגוון המשפחות בישראל.
המשך קריאה נעימה >>