למד לשונך 42

משמות צמחי ארץ ישראל שאושרו באקדמיה בשנת תש"ס