חידון מה היחיד? מה הרבים? – פתרונות

א. מה צורת היחיד – תשובות 1. גִּילָאִים תשובה: גִּילַאי ברשימת מונחים בפסיכולוגיה חברתית שפרסמה האקדמיה בשנת תשי"ט (1959) באה המילה גִּילָאִים כחלק מן המונח "קבוצת גילאים", והיא מכוונת לקבוצה של בני אותו גיל. את…
המשך קריאה >>

גילאים

רבים משתמשים בצורה גִּילָאִים כריבוי של המילה גִּיל. ואולם צורת הרבים המתבקשת והתקנית של המילה גִּיל היא גִּילִים – כמו דין–דינים (ולא "דינאים"), כיס–כיסים, מיץ–מיצים, מין–מינים, שיר–שירים ועוד רבים. הוספת אל"ף בצורות רבים מוכרת בדרך…
המשך קריאה >>