אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 19

תוכן העניינים נשיא המדינה (משה קצב) ושר המדע התרבות והספורט (מתן וילנאי) אורחי האקדמיה, עמ' 1 נשיא האקדמיה לכהונה נוספת, עמ' 1 תרומה מעיזבונו של המילונאי יהודה גור למכון מזי"א, עמ' 1 אתר האקדמיה באינטרנט מחדש את פניו, עמ' 2 שאלות ותשובות: מסוק ומטוס מאת ברק דן ודורון רובינשטיין, עמ' 2 החלטות בדקדוק: ו' החיבור,…
המשך קריאה נעימה >>

2.3.1 צורתם של שמות שונים

בָּבְלִי

בָּבְלִי (קמץ בבי"ת).