כללי הפיסוק

3 – פסיק בין חלקים מאוחים במשפט

א. פסיק בא בין חלקי משפט מאוחים (חלק כולל) כאשר אין ביניהם ו' החיבור או מילת איחוי אחרת (כגון או). למשל: (1) השפה העברית שימשה בכתיבתם של התנאים, האמוראים והסבוראים, הגאונים, המדקדקים והפייטנים. (2) האיש היה ישר וצנוע, ידען ובקיא, חרוץ ומסור. (3) המנגינה הייתה חרישית, צובטת לב. (4) בתי המשפט בישראל מוסמכים לשפוט אזרח, תושב או…
המשך קריאה נעימה >>

כללי הפיסוק

8 – פסיק בין משפטים מאוחים

פסיק יבוא בין משפטים מאוחים (איברים במשפט איחוי). למשל: (1)   ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו "קדוש", הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש. (2)   חומת ברלין נפלה, ונראה כי הינה מגיע גם תורה של אפריקה להשתחרר מעולו של הטוטליטריזם. (3)   אלפי מאמרים…
המשך קריאה נעימה >>

כללי הפיסוק

9 – פסיק בביטוי "אין… אלא…"

במבנה "אין… אלא…" וכיוצא בו המשמש להדגשה לא יבוא פסיק לפני אלא. למשל: (1) אין כאן אלא דברים בטלים. (2) אינך אלא טועה. (3) לא היה זה אלא חלום. (למבנה שבו אלא באה בין חלקים מאוחים ראו פסיק בין חלקים מאוחים הערה ודוגמה 8.)