למד לשונך 39

מונחים מתחום הרפואה והבריאות – מקצתם אושרו בשנת תשס"א