קטגוריה: תקנת הלשון

44 החלטות

א. משפט זיקה לא מקושר

א. שמות שביניהם 'או'

א. נפרד או נסמך במספר המונה

ב. משפט זיקה ממשיך

ב. צירוף שרכיבו הראשון מציין כמות (כַּמָּת)

ב. צורות הנסמך של שמות המספר מ־1 עד 10

ג. יחיד או רבים בשם הנמנה

ג. "היה זה פלוני ש"

ג. הבעת שוויון

ד. המספר המעורב

ה. המספר הסתמי

ו. יידוע שם המספר

ז. נטיית שמות מספר בנקבה

א. שמות בעלי חיים וצמחים

4.1.1 צורות נקבה של תפקידים תארים ודרגות

ב. צירוף תארים

4.1.2 יידוע תוארי כבוד

ג. צירוף שמות המחוברים בו'

4.1.3 שמות בצורת זוגי ושמות בצורת רבים

למה – לסיבה ולתכלית

ד. צירופי בינוני

במידה ש

ה. צירופי סמיכות במעמד נסמך

תַּגְמוּל, גְּמוּל

4.2.2 צירוף של מילית ושם

מינוי

א. שמות צבעים

עוד בשבוע, בעוד שבוע – השימוש הלוואי במילה עוֹד

ב. חברה בת וחברת בת

אותו מקום, אותו המקום

ג. סוף שבוע

ללא, בלא

ד. כדורגל, כדורסל; כדור רגל, כדור סל

יְבוּא, יְצוּא; יִבּוּא, יִצּוּא

א. סיומת נקבה בראשי תיבות

בִּלְעָדִי, בִּלְבַדִּי

ב. מין ומספר בראשי תיבות הגוּיים

חֲנָיָה, חֲנִיָּה

ג. ניקוד ונטייה של ראשי תיבות

כְּדָאִי – שם תואר

נחקר באזהרה, חקירה באזהרה

לַמוחרת, לְמוחרת

עבור, בעבור

זיבורית, עידית – שם עצם ושם תואר

53 תשובות ורשימות

כְּשֶׁ ולא שֶׁ־

החל מ־ או החל ב־?

שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב־ מאת אורי מור

צַבָּע או צַבָּעִי?

הא כיצד?

חם וחמות, חותן וחותנת

מדובר על ומדובר ב

לא ייאמן או לא יאומן?

נמנה עם ונמנה על

החליק, התחלק ועוד

מתחתנים ונישאים

לפני ובפני

בלי ומבלי

נורא יפה, נורא ואיום

כשלעצמו או לכשעצמו

הכול וכולם

נגד וכנגד

שוב פעם

חצי הכוס המלאה

כאחד וכאחת

נידון ונדון

נעילת סנדלים

עברית במטבח: אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה

שמה במשמעות שם

שיקר לי או שיקר אותי?

רואים וקוראים בעברית: צג, גופן, מתאר, רמז צץ, צרופה

תאריך בחודש

שני נסמכים לסומך אחד

צוהריים טובים

על ענייני ניסוח או ניסוח ענייני מאת שושנה בהט

אודות ועל אודות

את אותו

במה שונה 'הביא' מ'נתן'

על המבנה ו/או מאת חיים ה' כהן ומשה אזר

זיכרונו לברכה, זכרו לברכה

יום כיפור ויום הכיפורים

איך מתפשטים בעברית?

ללבוש, לחבוש, לגרוב – פועלי לבישה בעברית

שם פרטי ושם משפחה – מה קודם

על ידי וחלופותיו

הלילה – הלילה שעבר או הלילה שיבוא?

נרטב והתרטב

קָרָא והִקְרִיא

מָרָק – אוכלים או שותים?

האם אפשר למזוג אוכל

מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?

תפקיד או תואר של אישה

זאת וזו, אלה ואלו

רוב האנשים הצביע או הצביעו – התאם תחבירי של כַּמָּת

פנייה המיועדת לגבר וגם לאישה

לבריאות

פרשת תולדות – הולך וגדל או גדל והולך?

פרשת תרומה – תרם תרומה והרים תרומה

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן