קטגוריה: פיסוק

38 החלטות

הקדמה

4.2.2 צירוף של מילית ושם

1 – נקודה בסוף משפט

2 – נקודה לאחר אות או מספר שעניינם מניין

פסיק – הקדמה

3 – פסיק בין חלקים מאוחים במשפט

4 – פסיק להפרדת הסגר

5 – פסיק לסימון תמורה

6 – פסיק לסימון ביטוי המכוּון לאמירה קודמת

7 – פסיק לציון פנייה

8 – פסיק בין משפטים מאוחים

9 – פסיק בביטוי "אין… אלא…"

10 – פסיק במשפט המורכב

11 – פסיק במשפט בעל פסוקית לוואי זיקה

12 – פסיק במשפט ייחוד

13 – נקודה ופסיק: שימושים

14 – נקודתיים: שימושים

15 – קו מפריד: שימושים עיקריים

16 – קו מפריד: שימושים נוספים

17 – זוג קווים מפרידים

18 – קו לציון טווח ("עד")

19 – סוגריים: שימושים

20 – סדר סימני הפיסוק בסביבת סוגריים

21 – סוג הסוגריים

22 – סימן שאלה: שימושים

23 – סימן קריאה: שימושים

24 – רצף נקודות (…)

25 – רצף קווים (- – -)

26 – מֵירכאות: שימושים עיקריים

27 – סוג המֵירכאות ומקום הסימון

28 – סדר סימני הפיסוק בסביבת מירכאות

29 – גרש (')

30 – גרשיים (")

31 – דיני הקיצור

32 – מקף: שימושים

33 – סימן הסעיף: שימושים

נספח א – שילוב טקסט באותיות לועזיות בתוך טקסט עברי

נספח ב – שימושים מסורתיים של סימני הפיסוק

9 תשובות ורשימות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן