קטגוריה: פיסוק

9 תשובות ורשימות

סוגיות בעברית

איך מפסקים רשימות?

רבים מתלבטים כיצד לפסק רשימות שבהן כל סעיף בא בשורה נפרדת. האקדמיה לא קבעה כללים בעניין זה. ההחלטה איך לפסק נתונה אפוא לשיקול דעתו של הכותב או העורך לפי העניין ולפי סגנונו. בפועל יש שלוש אפשרויות: א. אי־שימוש בסימני פיסוק בכלל דרך זו מתאימה בעיקר לפריטים קצרים ולרשימה העומדת בפני עצמה ואינה חלק מטקסט רחב…
המשך קריאה נעימה >>

סוגיות בעברית

על מקף וקו מפריד

בכותרת של מודעה נכתב: "הכנס ה– 15 של עמותת 'משוחחים': שיתופי- פעולה-סיכוי או סיכון?" זו דוגמה לשימוש כושל בשני סימני פיסוק – מקף וקו מפריד – סימנים דומים שתפקידיהם הפוכים. המקף תפקידו לחבר, ואילו הקו המפריד תפקידו להפריד. מקף המקף קצר, אין רווח לפניו ואחריו, ומקומו המקובל בדפוסים בגובה השורה, למשל: שיתופי־פעולה. שמים מקף בעיקר בצירופים…
המשך קריאה נעימה >>

סוגיות בעברית

צורות הֶפְסֵק והֶקְשֵׁר

ההיבט התחבירי צורתן של מילים מסוימות במקרא יכולה להשתנות לפי מעמדן בפסוק או במשפט. למשל כאשר המילה שֶׁמֶשׁ באה בסוף הפסוק (ולעיתים אף במהלכו), צורתה שָׁמֶשׁ. צורה זו נקראת צורת הֶפְסֵק, ואילו שֶׁמֶשׁ – צורת הֶקְשֵׁר. צורות ההפסק מותנות כמעט תמיד בבוא הפְסקה אחריהן, ובמקרים רבים גם בהיות ההפסקה הפסקה ראשית לפי מבנה הפסוק או…
המשך קריאה נעימה >>

מבחר תשובות

לוכסן

סימן הלוכסן אינו נכלל בכללי הפיסוק של האקדמיה (וגם לא בכללי הפיסוק שקבע ועד הלשון), שכן הוא אינו חלק ממערכת הפיסוק הרגילה: תפקידם של סימני הפיסוק להדריך את הקורא בחלוקת המשפט ובדרך קריאתו, ואילו הלוכסן מייצג מילה ומשמעו בדרך כלל "או". לפיכך לא נקבעו כללים מטעם האקדמיה לשימושיו של סימן זה. הנה שתי המלצות על…
המשך קריאה נעימה >>

סוגיות בעברית

הפיסוק וכללי הפיסוק

סימני הפיסוק הנוהגים בכתיבה העברית בימינו הם אותם הסימנים המשמשים בלשונות אירופה. סימנים אלו החלו לשמש את כותבי העברית בימי הביניים, ובעיקר למן המצאת הדפוס. בטקסטים עבריים בני התקופה אפשר למצוא סימנים כגון נקודה, נקודתיים אנכיות ומאוחר יותר גם פסיק, אך לָרוב הפיסוק חלקי מאוד ולא שיטתי. ניצנים לשימוש משוכלל במגוון סימני הפיסוק עולים בטקסטים…
המשך קריאה נעימה >>

סוגיות בעברית

ו' החיבור לאחר פסיק ולאחר נקודה

לעיתים קרובות אנו נשאלים אם ו' החיבור יכולה לבוא לאחר פסיק או נקודה. התשובה העקרונית היא חיובית. להלן פירוט הדברים. ו' החיבור לאחר פסיק ו' החיבור יכולה לבוא אחרי פסיק כאשר היא פותחת משפט עצמאי (בעל נושא ונשוא). לדוגמה: אורי יצא לחופשה מהנה בצפון, ומיכל הצטרפה אליו כעבור יומיים. למעשה יש כאן משפט אחד שנוצר מחיבורם של…
המשך קריאה נעימה >>

סוגיות בעברית

על שימושים שונים של סימן הגרש

מקורו של סימן הגרש במערכת טעמי המקרא. בעברית החדשה תפקידו העיקרי הוא לסמן קיצור של מילה אחת, ומקומו קבוע – אחר האות האחרונה של המילה המקוצרת, למשל מס' (= מספר), עמ' (= עמוד). ואולם בכתיבה העברית יש לגרש גם שימושים אחרים. נראה כי המשותף להם הוא רצון הכותב לסייע לקורא בפיענוח רצף אותיות הזר לכתיבה…
המשך קריאה נעימה >>

מבחר תשובות

דוקטור ובקיצור ד"ר

המילה דוקטור נכתבת בקיצור ד"ר, אף שדרך הקיצור הזאת אינה על פי הרגיל בלשוננו. דרכי הקיצור בעברית הן שתיים: האחת למילה יחידה והאחרת לצירוף של שתי מילים או יותר. מילה יחידה מקצרים בגרש הבא בסוף הקיצור – לאחר האות הראשונה או האותיות הראשונות של המילה, כגון רח' (רחוב), עמ' (עמוד). צירוף מילים מקצרים באותיות הראשונות, אחת או…
המשך קריאה נעימה >>

מאמרים

האקדמיה ועורכי הלשון

במאמר מוצגים התחומים העיקריים שבהם האקדמיה פוסקת וקובעת תקנים לשוניים – הכתיב חסר ניקוד, הדקדוק, המינוח, הפיסוק והניסוח – והעקרונות העומדים מאחורי הקביעות בתחומים האלה בלוויית הערות על ההיבט היישומי של קביעות האקדמיה בעבודת העריכה.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן