קטגוריה: פועל

57 החלטות

הפועל בגזרת פ"א

הקדמה – גזרת עו"י והכפולים (ע"ע)

א. הבלעת הנו"ן או קיומה בפועלי פ"נ

כלל א – התנועה החוצצת חולם אחרי ל' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת עו"י וע"ע

א. תנועת ע' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת ל"י

כלל א – נטיית פועלי ל"א בעבר בבינוני בציווי ובעתיד

א. הנטייה בבניין קל – עתיד ציווי ושם הפועל

א. משקל פָּעֵל בבניין קל

א. נטיית צורות המקור מגזרת פ"י ופ"נ

ב. פעלים שונים בגזרת פ"נ

ב. צורות מקור נטוי בסיומת ־וֹת, ־ת

ב. צורות הבינונית בפועלי ל"י

ב. השורש יס"ף בבניין התפעל

ב. הבינוני של גָּבַהּ

כלל ב – התנועה החוצצת סגול בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי בגזרת עו"י וע"ע

כלל ב – שם הפועל בגזרת ל"א

ג. הפעלים הלאה, הראה

ג. חילופי גזרות בפעלים שונים

כלל ג – בניין קל בגזרת עו"י וע"ע

כלל ג – הבינוני הפעול בגזרת ל"א

ג. פועלי פ"י בהפעיל שבאה בהם יו"ד אחרי התחילית

ג. צורת עבר נסתר בבניין פיעל

כלל ג – הסגול בצורות נקבה מלעיליות

כלל ד – בניין נפעל בגזרת ע"ו וע"ע

כלל ד – שם הפעולה של בניין פיעל בגזרת ל"א

ד. צורות נוכחות ונסתרות

כלל ה – בניין הפעיל בגזרת ע"ו וע"ע

ה. הערה כללית לפועלי ל"א

ה. צורות בינוני דבוקות כינוי המדבר

כלל ו – צורת הסביל של פּוֹלֵל

2.4.6 הדו־תנועה iy

ז. דוגמאות נטייה של פועלי עו"י וע"ע

דוגמאות נטייה בגזרת עו"י וע"ע – בניין קל

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין נפעל

תשלום דגש

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין הפעיל ובניין הופעל

כלל א – תשלום דגש בבניינים פיעל פועל והתפעל

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – פיעל, פּוּעל, התפעל

כלל ב – תשלום דגש בבניין נפעל

שינויי תנועות בסביבת העיצורים הגרוניים

כלל ג – ניקוד התחילית בבניין קל עתיד לפני פ' הפועל גרונית

ד. צירופי בינוני

כלל ד – ניקוד הנו"ן בבניין נפעל והה"א בבניין הפעיל לפני גרונית

כלל ה – ניקוד התחילית ופ' הפועל גרונית בבניין הופעל

כלל ו – התנועה לפני ע' הפועל גרונית בציווי נוכחת ונוכחים בבניין קל

כלל ז – פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני

כלל ח – התנועה בע' הפועל גרונית ולפני ל' הפועל גרונית בבניין קל בעתיד ובציווי

כלל ט – צורות בינונית בעלות ל' הפועל גרונית המסתיימות בתי"ו

כלל י – התנועה לפני ל' הפועל הח"ע בנוכחות ובנסתרות בעתיד ובציווי

כלל יא – התנועה לפני הח"ע סופית

כלל יב – חטף במקום שווא

כלל יב – הצירי במ"ם בשמות מגזרת הכפולים ובבינוני־הפעיל בגזרת ע"ו

כלל יג – תנועת החטף בפועל

כלל יד – חטף לפני שווא בפועל

כלל יד – משקלי פּוֹעֵל, מְפַעֵל, מִתְפַּעֵל

55 תשובות ורשימות

יהיה, יהי או יהא?

הכווין

רוקן והתרוקן

ו' ההיפוך

איך מטאטאים בעברית?

מְכַּכֵב או מְכַכֵּב? – הגיית ב', כ' ופ' בפעלים גזורי שם

ויהי מה

החליק, התחלק ועוד

לָווה והלווה, שאל והשאיל, שכר והשכיר

מחי כפיים

אני אביא או אני יביא? על צורות עתיד מדבר

נוֹכֵחַ ונוֹכָח

נראָה ונראֶה

נָעַל והנעיל

הִכּיר ומַגיע, הֵבין ומֵביא

מילים בשימוש כללי משנת תשע"ג: יוכלה, כהונה, בורחנות, בוננות

נידון ונדון

נעילת סנדלים

הזיז או הוזיז?

הוא לא מבין, הוא אינו מבין – על שלילת הבינוני

עתיד בתפקיד ציווי

לתבל או לתבלן?

דולק ודלוק

הפועל יכול

ליהנות או להנות?

לומר ולאמור

כנסו או היכנסו?

פוחד ומפחד

גָּדֵל או גּוֹדֵל? יָשֵׁן או יוֹשֵׁן?

איך מתפשטים בעברית?

ללבוש, לחבוש, לגרוב – פועלי לבישה בעברית

חָנָה והֶחֱנָה

שורשים נודדים

נרטב והתרטב

קָרָא והִקְרִיא

מָרָק – אוכלים או שותים?

האם אפשר למזוג אוכל

מדברים בשפת הגוף

הִשְׁמִין והִרְזָה או שָׁמַן ורָזָה?

חִכִּיתִי וחִכֵּיתִי

ההפך מפריטת כסף

לִרְכֹּב או לִרְכַּב?

הן יִהְיוּ או הן תִּהְיֶינָה – נוכחות ונסתרות בעתיד ובציווי

לנסוע או ליסוע?

ודוק

הִדַּרְדֵּר או הִתְדַּרְדֵּר?

רוֹפְאַת ילדים או רוֹפֵאת ילדים?

קוֹרֵאת וקוֹרְאָה – צורת הבינונית בפועלי ל"א

פרשת נח – ללדת ולהוליד

פרשת תולדות – הולך וגדל או גדל והולך?

פרשת ויצא – וַיֵּחַמְנָה

פרשת וישב – המקור הנטוי והכינוי החבור

פרשת תרומה – תרם תרומה והרים תרומה

פרשת פקודי – מה ממלא את מה

פרשת ואתחנן – ואהבת

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן