קטגוריה: ע"ע

23 החלטות

הקדמה – גזרת עו"י והכפולים (ע"ע)

כלל א – התנועה החוצצת חולם אחרי ל' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת עו"י וע"ע

כלל ב – פתח המשתנה לחיריק

כלל ב – התנועה החוצצת סגול בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי בגזרת עו"י וע"ע

ג. חילופי גזרות בפעלים שונים

כלל ג – בניין קל בגזרת עו"י וע"ע

כלל ג – פתח המשתנה לקמץ קיים

כלל ד – בניין נפעל בגזרת ע"ו וע"ע

כלל ה – בניין הפעיל בגזרת ע"ו וע"ע

כלל ו – צורת הסביל של פּוֹלֵל

דוגמאות נטייה בגזרת עו"י וע"ע – בניין קל

2.1.8 משקל פִּילוּל (בגזרת ע"ו והכפולים)

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין נפעל

2.1.9 משקל הַפְעָלָה בגזרת ע"ו והכפולים

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין הפעיל ובניין הופעל

2.1.10 משקל תְּפוּלָה

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – פיעל, פּוּעל, התפעל

2.1.11 שמות תואר מן הכפולים במשקל פָּעִיל (פַּעִיל)

כלל ב – חולם חסר בשמות מלרעיים

כלל ד – ניקוד הנו"ן בבניין נפעל והה"א בבניין הפעיל לפני גרונית

כלל יב – הצירי במ"ם בשמות מגזרת הכפולים ובבינוני־הפעיל בגזרת ע"ו

כלל יד – הקמץ במ"ם בשמות מגזרת הכפולים

כלל יט – הצירי המשתנה לחיריק בשמות הנדגשים בנטייה

8 תשובות ורשימות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן