קטגוריה: עו"י

20 החלטות

הקדמה – גזרת עו"י והכפולים (ע"ע)

כלל א – התנועה החוצצת חולם אחרי ל' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת עו"י וע"ע

ב. פעלים שונים בגזרת פ"נ

כלל ב – התנועה החוצצת סגול בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי בגזרת עו"י וע"ע

ג. חילופי גזרות בפעלים שונים

כלל ג – בניין קל בגזרת עו"י וע"ע

כלל ד – בניין נפעל בגזרת ע"ו וע"ע

כלל ה – בניין הפעיל בגזרת ע"ו וע"ע

דוגמאות נטייה בגזרת עו"י וע"ע – בניין קל

2.1.8 משקל פִּילוּל (בגזרת ע"ו והכפולים)

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין נפעל

2.1.9 משקל הַפְעָלָה בגזרת ע"ו והכפולים

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין הפעיל ובניין הופעל

2.1.10 משקל תְּפוּלָה

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – פיעל, פּוּעל, התפעל

כלל ד – ניקוד הנו"ן בבניין נפעל והה"א בבניין הפעיל לפני גרונית

כלל ד – הצירי בשמות בני הברה אחת (שאינם נדגשים בנטייה)

כלל ו – הקמץ בשמות מגזרת ע"ו ודומיהם

כלל יב – הצירי במ"ם בשמות מגזרת הכפולים ובבינוני־הפעיל בגזרת ע"ו

מַטָּח, מַטָּס, מַשָּׁט

2 תשובות ורשימות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן