קטגוריה: ניקוד

14 החלטות

33 תשובות ורשימות

ו' ההיפוך

קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים מאת חיים א' כהן

מְכַּכֵב או מְכַכֵּב? – הגיית ב', כ' ופ' בפעלים גזורי שם

ויהי מה

כמה שנאמר

עברית במידות קטנות: קורט, קורטוב, שמץ, קמצוץ, מִצער

ביטויים ארמיים בלשוננו (2): מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לדידי, לכל מאן דבעי, ותו לא

קָצָר וקָצֵר

צורות הֶפְסֵק והֶקְשֵׁר

עיקרי תורת הניקוד

ניקוד אותיות השימוש

פֶּרֶג ופָרָג

מצוּק ומצוֹק

מכחול, הכחיש, הכחדה

על ניקוד משקל פַּעְלָן

עברית בים ועל החול החם: רכיכה, צדפה, שונית, תמנון

בּוֹאִי כַלָּה או בּוֹאִי כַּלָּה – על ריפוי בגדכפ"ת בראש מילה

סִפְרוּת או סַפְרוּת?

פרחים ויין לחג האביב: כליל החורש, צהרון מצוי, אֶקדם, אֶפטר

מתוֶוכֶת או מתוַוכַת?

משולחן הכתיבה וכוננית המשחקים: מצבע, מדגש, מחיקון, תצרף

מרדכי – על ניקוד השם במגילה

יששכר

ליהנות או להנות?

הגיית הצירי המלא

חוּלוֹן או חוֹלוֹן?

אוֹמן ואוּמן

תּוֹקְפָן

על הניקוד

אקדם 30

אקדם 29

פרשת כי תצא – קן ציפור

פרשת האזינו – אָזְלַת יָד

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן