קטגוריה: נטיית השם

65 החלטות

ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו

כלל א – משקל פֶּעֶל

כלל א – פתח ודגש בנטייה

כלל א – תנועה בהברה סגורה לא מוטעמת

2.2.1 א. דין התנועה שלפני סיומת ־ָן

כלל ב – הסגול בשמות מלעיליים בעלי ארבע אותיות ומעלה בסופית תי"ו

כלל ב – פתח המשתנה לחיריק

כלל ב – השתנות תנועה שלפניה שווא נע

כלל ג – הסגול בצורות נקבה מלעיליות

כלל ג – פתח המשתנה לקמץ קיים

כלל ד – הסגול בשמות זכריים מלעיליים בעלי שלוש הברות

כלל ד – שמות הגזורים משם פרטי המסתיים בפתח

2.2.2 שמות בסיומת הזוגי

כלל ה – סגול בהברה מלרעית

כלל ה – דין הפתח בשמות מלרעיים שסופם ־ַע

כלל ו – שמות המסתיימים ב־ֶה

כלל ו – נטיית השמות אַחֵר, גַּיְא

ז. נטיית שמות מספר בנקבה

כלל א – דין הקמץ בצורת הנסמך ולפני כינויי הנוכחים

כלל א – הצירי המלא

כלל א – החולם המלא

כלל ב – הצירי בצורת הנסמך

כלל ב – חולם חסר בשמות מלרעיים

כלל ב – קמץ המשתנה לשווא (הכלל הרגיל)

אַלְמָוֶת בנטייה

אִמָּהוֹת בנטייה

בַּר במשמעות בן

נָשִׁים בנסמך

כלל ג – צירי הבא לתשלום דגש

כלל ג – חולם חסר בצורת הנסמך

כלל ג – קמץ שלפניו שני שוואים

כלל ד – הצירי בשמות בני הברה אחת (שאינם נדגשים בנטייה)

כלל ד – משקל פֹּעֶל

כלל ד – קמץ שלפני ההברה הסמוכה לטעם

כלל ה – משקל פְּעֵל

כלל ה – משקל פֹּעִי

כלל ה – קמץ הבא לתשלום דגש

כלל ו – משקל פָּעֵל

כלל ו – החולם בשמות הדומים לסגוליים

כלל ו – הקמץ בשמות מגזרת ע"ו ודומיהם

כלל ז – הצירי במשקל הֶפְעֵל ובשמות הרבָעיים והחמָשיים

כלל ז – משקל פְּעָל

כלל ח – משקל פֵּלָה ודומיו

כלל ח – משקל פַּעָל ומשקל פָּעוֹל

כלל ט – משקל פְּעֵלָה

כלל י – משקלי מַפְעֵלָה, תַּפְעֵלָה, פַּלְפֵּלָה

כלל י – שמות הפעולה פַּעָלָה, הַפְעָלָה, הִפָּעֵל והדומים להם

כלל יא – הצירי לפני סיומות

כלל יא – הקמץ לפני ־אֵי, ־יֵי

כלל יב – הצירי במ"ם בשמות מגזרת הכפולים ובבינוני־הפעיל בגזרת ע"ו

כלל יב – הקמץ בסיומות ־ָן, ־ָר

ג. ניקוד ונטייה של ראשי תיבות

כלל יג – שמות שונים שהברתם הראשונה אֵ

כלל יג – הקמץ לפני סיומות

כלל יד – משקלי פּוֹעֵל, מְפַעֵל, מִתְפַּעֵל

15 תשובות ורשימות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן