קטגוריה: מִקְשָׁר (סנדהי)

תשובה אחת

מאמרים

על משמעויות טקסטואליות ולקסיקליות של תופעות לשוניות

העלאה על הכתב של טקסט המסור בעל פה מחייבת את הכותב לפרש את צורת ההגייה. מאמר זה עוסק בתופעות שונות במסירת הטקסט הנובעות מתופעות פונטיות ומביא כמה דוגמאות לכך. בירור מסוג זה עשוי לסייע בביאור בעיות טקסטואליות.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן