קטגוריה: כתיב

26 החלטות

19 תשובות ורשימות

שירתי בצבא או שירתתי בצבא?

תגובת המזכירות המדעית להערות הציבור על כללי הכתיב החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

כללי הכתיב המלא – הכללים החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

חידון מה הכתיב המומלץ – פתרונות

מאזניים ואוזניים

ו' אחת או שתיים?

על שימושים שונים של סימן הגרש

חלווה או חלבה?

יששכר

ליהנות או להנות?

לומר ולאמור

שמות החודשים – כתיב מלא או חסר?

בפרוס השנה החדשה

דוגמה או דוגמא?

שמות פרטיים – כתיב מלא או חסר?

אקדם 13

למד לשונך 22

למד לשונך 5

פרשת חיי שרה – על נערה ונער

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן