קטגוריה: כללי

אין החלטות

479 תשובות ורשימות

הוועדה למונחי היין

לשון הקודש בארץ הקודש מאת שמעון פרס

העברית במרחב הציבורי

מילונים חדשים בביטוח ובגאוגרפיה אנושית ומילים בשימוש כללי (טבת תשע"ז, ינואר 2017)

קראו על העברית

למד לשונך 116

למד לשונך 115

האיורים שלכם

קראו על העברית

אקדם 57

מפגש חגיגי לציון צאתו של הספר "החצוף הארצישראלי"

קול קורא לכינוס בנושא העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון

מכמורת ומכמונת

על נשיאוּת ומַשוא פנים

רסיסים אמתיים ומדומים וחיקויים אמתיים ומדומים של דקדוק עברית המקרא בעברית החדשה מאת משה בר־אשר

יורה

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל

הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון

הוועדה למונחי תחבורה יבשתית

הוועדה למונחי תחבורה ימית: כלי שיט קטנים ומעגנות

הוועדה למונחי ספרות

הוועדה למונחי ביולוגיה

הוועדה למונחי איכות הסביבה

כי הנה כהגה – מן הפיוט אל המכונית

ייחול ואיחול

"טוב מכסף קניין דעת": על תרגילי כתיבה חינוכיים ושקולים מימי הביניים מאת שולמית אליצור

אקדם 56

תְּמִימוּת דֵּעִים

תלמיד חכם בנקבה

"מאור עיניים" לעזריה די רוסי

תגובת האקדמיה על העיסוק התקשורתי בחלופה העברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

חלופה עברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

מה השאלות הנפוצות בענייני השפה העברית? (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

תרי"ג מצוות – פיוט 'אזהרות' לחג השבועות

מילה עברית לפריפריה

ברחובות ירושלים מאת גד בן־עמי צרפתי

זיכרונות כרך נד–נז, לשנים התשס"ז–התש"ע

זיכרונות כרך נ–נג, לשנים תשס"ג–תשס"ו

זיכרונות כרך מז–מט, לשנים תש"ס–תשס"ב

זיכרונות כרך מד–מו, לשנים תשנ"ז–תשנ"ט

זיכרונות כרך מא–מג, לשנים תשנ"ד–תשנ"ו

זיכרונות כרך לח–מ, לשנים תשנ"א–תשנ"ג

זיכרונות כרך לה–לז, לשנים תשמ"ח–תש"ן

זיכרונות כרך לא–לד, לשנים תשמ"ד–תשמ"ז

זיכרונות כרך כח–ל, לשנים תשמ"א–תשמ"ג

זיכרונות כרך כה–כז, לשנים תשל"ח–תש"ם

זיכרונות כרך כא–כד, לשנים תשל"ד–תשל"ז

זיכרונות כרך יט–כ, לשנים תשל"ב–תשל"ג

זיכרונות כרך יח, לשנת תשל"א

זיכרונות כרך יז, לשנת תש"ל

זיכרונות כרך טז, לשנת תשכ"ט

זיכרונות כרך טו, לשנת תשכ"ח

זיכרונות כרך יד, לשנת תשכ"ז

זיכרונות כרך יג, לשנת תשכ"ו

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן