קטגוריה: כללי

אין החלטות

760 תשובות ורשימות

ד"ר ורד סיידון – כלת הפרס לשנת תשע"ז

סחבה, מטלית וסמרטוט

הוועדה למונחי היין

אריה אולמן

חיים הירשנזון

אשר צבי גינצבורג (אחד העם)

"שגיאות" בעברית בשירי ביאליק מאת אסתר גולדנברג

העברית: שפה, תרבות וחינוך – כתבים מאת זאב ז'בוטינסקי

מפעולות ועד הלשון

שמיני עצרת

מפגש לזכרו של איש האקדמיה ללשון העברית פרופ' ראובן מירקין ז"ל

סטודנט או סטודנטית לעיצוב גרפי

השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

לשון המשפט

עידו ועודד

ברכת האקדמיה לשנה החדשה – תשע"ח

ברכת האקדמיה לשנה החדשה – תשע"ז

"ביאליק והעברית" – ערב עיון בחצר האקדמיה ללשון העברית (אלול תשע"ז, ספטמבר 2017)

יועץ לשון או יועצת לשון בתאגיד השידור הישראלי

אקזיט עברי

ביאליק והעברית, תשרי תשע"ח

צְמִיג או צָמִיג?

זַרְבּוּבִית

שירתי בצבא או שירתתי בצבא?

ערכה לפייסבוק

קולות בעלי חיים

מילים יפות לאוהבים

פיענוח קטע של מגילה לא ידועה ממגילות קומראן המזכיר את עונשו של אדם הראשון (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

יהלום בספיר: מאבני החן שבדיוואן הנגיד מאת שולמית אליצור

יצא לאור הכרך הראשון של המשנה על פי כתב יד קאופמן (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

ארבע כפות האהבה

החל מ־ או החל ב־?

עלמה – צליל אחד ומקורות רבים

למד לשונך 118

למד לשונך 117

אקדם 58

דתי, חילוני וחוזר בתשובה מאת גבריאל בירנבאום

מושב האקדמיה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, תשע"ז

דרוש שְׁלוּקֶר עברי

תגובת המזכירות המדעית להערות הציבור בעניין כללי הכתיב החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

יום השתלמות לחובבי הלשון – הכרטיסים אזלו

יונתן ויהונתן

חידון רובדי לשון – פתרונות

רובדי לשון

זכר או נקבה?

חידון זכר או נקבה – פתרונות

מה הצורה התקנית?

חידון מה הצורה התקנית – פתרונות

מה הכתיב המומלץ?

חידון מה הכתיב המומלץ – פתרונות

ד"ר דורון יעקב – חתן הפרס לשנת תשע"ז

ד"ר אמיר געש – חתן הפרס לשנת תשע"ז

איך נכון לומר את המספר?

חידון איך נכון לומר את המספר – פתרונות

חידון מה משותף לקבוצות המילים – פתרונות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן