קטגוריה: כללי

אין החלטות

734 תשובות ורשימות

ד"ר ורד סיידון – כלת הפרס לשנת תשע"ז

סחבה, מטלית וסמרטוט

הוועדה למונחי היין

סיני תוראן

רות שטרן

דורית קדרי-דוידוב

יחיאל קארה

דוד פריבור

יעקב עציון

אורי מלמד

יונתן חפץ

קורדליה הסטרמן

יאיר האס

גבי דיכטר

איילת בצלאל-הראל

אריה אולמן

חיים הירשנזון

אשר צבי גינצבורג (אחד העם)

מילים יפות לאוהבים

פיענוח קטע של מגילה לא ידועה ממגילות קומראן המזכיר את עונשו של אדם הראשון (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

יהלום בספיר: מאבני החן שבדיוואן הנגיד מאת שולמית אליצור

יצא לאור הכרך הראשון של המשנה על פי כתב יד קאופמן (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

ארבע כפות האהבה

החל מ־ או החל ב־?

השתלמות לחובבי הלשון להצגת כללי הכתיב החדשים, תשע"ז

השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר, תשע"ז

עלמה – צליל אחד ומקורות רבים

למד לשונך 118

למד לשונך 117

אקדם 58

דתי, חילוני וחוזר בתשובה מאת גבריאל בירנבאום

מושב האקדמיה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, תשע"ז

סיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה

דרוש שְׁלוּקֶר עברי

תגובת המזכירות המדעית להערות הציבור בעניין כללי הכתיב החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

יום השתלמות לחובבי הלשון – הכרטיסים אזלו

יונתן ויהונתן

חידון רובדי לשון – פתרונות

רובדי לשון

זכר או נקבה?

חידון זכר או נקבה – פתרונות

מה הצורה התקנית?

חידון מה הצורה התקנית – פתרונות

מה הכתיב המומלץ?

חידון מה הכתיב המומלץ – פתרונות

ד"ר דורון יעקב – חתן הפרס לשנת תשע"ז

ד"ר אמיר געש – חתן הפרס לשנת תשע"ז

איך נכון לומר את המספר?

חידון איך נכון לומר את המספר – פתרונות

חידון מה משותף לקבוצות המילים – פתרונות

מה משותף לקבוצות המילים?

חידון מה פירוש המילה – פתרונות

מה פירוש המילה?

מאיזו שפה שאולות המילים?

חידון מילים שאולות – פתרונות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן