קטגוריה: כלים ומכשירים

החלטה אחת

19 תשובות ורשימות

שׁ או שׂ? פשה, שידוד מערכות, חשוך, בשום שכל

מילים ליום העצמאות: מצלה, מחנאות

מילים יבשות: ציחיון, חורב, שחון, ניחר

עברית אלקטרונית: משושה, אַכָּן, מתג, שנאי

רפואת הלב: תומכן, מנגש ורידי, שקיפה, מַפעם

עברית במטבח: אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה

כלים מכלים שונים: מלקטת, מלקחת, מפרסה, מקלור

מתאמנים בעברית: אימונית, מאוץ, מונה פסיעות, מסילת כשר, משקולית

כלים למשקה מן המקרא ועד היום: צפחת, קנקן, לגין, מַשפה

כלים ומכשירים באות מ"ם: מסדר תור, ממחה יד, מקשר פנים, מיתד

תקשורת עברית: שלטוט, מרעש, סמליל, גריין

מילים רטובות לכבוד הקיץ: מקר, מרוון, צנרן, אמבט עיסוי

מילים לרפואה: מְסעד, רופא צוער, צוער, מַסְכֵּת, מקצוע נלווה רפואה

חפץ לכל עת: חפיץ, מהלום, פוּנדה, גלילור

ניקוי פסח ושולחן הסדר: משופה, נטלה, שבילה, מצעית

בנתיבי התחבורה: נווטן, מֶחבר, מפרד, נסועה, מַזהר

משולחן הכתיבה וכוננית המשחקים: מצבע, מדגש, מחיקון, תצרף

מַקְרֵר או מְקָרֵר?

מַצִּית ומַצָּת

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן