קטגוריה: גרוניים

38 החלטות

הפועל בגזרת פ"א

כלל א – משקל פֶּעֶל

2.1.1 שמות במשקל פַּעָל בעלי ע' הפועל הח"ע

2.4.2 ניקוד מ' השימוש

כלל ה – בניין הפעיל בגזרת ע"ו וע"ע

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן

תשלום דגש

2.1.9 משקל הַפְעָלָה בגזרת ע"ו והכפולים

כלל א – תשלום דגש בבניינים פיעל פועל והתפעל

כלל ב – תשלום דגש בבניין נפעל

כלל ב – חולם חסר בשמות מלרעיים

שינויי תנועות בסביבת העיצורים הגרוניים

כלל ג – ניקוד התחילית בבניין קל עתיד לפני פ' הפועל גרונית

כלל ג – צירי הבא לתשלום דגש

כלל ד – ניקוד הנו"ן בבניין נפעל והה"א בבניין הפעיל לפני גרונית

כלל ד – משקל פֹּעֶל

כלל ה – ניקוד התחילית ופ' הפועל גרונית בבניין הופעל

כלל ה – קמץ הבא לתשלום דגש

כלל ו – התנועה לפני ע' הפועל גרונית בציווי נוכחת ונוכחים בבניין קל

כלל ז – פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני

כלל ז – הצירי במשקל הֶפְעֵל ובשמות הרבָעיים והחמָשיים

אַחֲרַאי, אַחְרַאי; אַחֲרָיוּת, אַחְרָיוּת

כלל ח – התנועה בע' הפועל גרונית ולפני ל' הפועל גרונית בבניין קל בעתיד ובציווי

כלל ט – צורות בינונית בעלות ל' הפועל גרונית המסתיימות בתי"ו

כלל ט – משקל פְּעָלָה

כלל י – התנועה לפני ל' הפועל הח"ע בנוכחות ובנסתרות בעתיד ובציווי

כלל יא – התנועה לפני הח"ע סופית

כלל יב – חטף במקום שווא

כלל יג – תנועת החטף בפועל

כלל יג – שמות שונים שהברתם הראשונה אֵ

כלל יד – חטף לפני שווא בפועל

כלל יד – משקלי פּוֹעֵל, מְפַעֵל, מִתְפַּעֵל

כלל טו -ניקוד ל' הפועל הח"ע בצורת הנוכחת בעבר

כלל טז – משקל פִּעֵל

כלל יז – משקלי מַפְעֵל, תַּפְעֵל

כלל יח – משקל פֵּעָל

כלל כא – שמות במשקל פִּעָלוֹן בעלי ע' הפועל א"ר

כֹּהַל, כֹּהֶל

8 תשובות ורשימות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן