קטגוריה: גזרות

44 החלטות

הפועל בגזרת פ"א

הקדמה – גזרת עו"י והכפולים (ע"ע)

א. הבלעת הנו"ן או קיומה בפועלי פ"נ

כלל א – התנועה החוצצת חולם אחרי ל' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת עו"י וע"ע

א. תנועת ע' הפועל בעבר בגוף ראשון ושני בגזרת ל"י

כלל א – נטיית פועלי ל"א בעבר בבינוני בציווי ובעתיד

א. הנטייה בבניין קל – עתיד ציווי ושם הפועל

כלל א – משקל פֶּעֶל

א. נטיית צורות המקור מגזרת פ"י ופ"נ

ב. פעלים שונים בגזרת פ"נ

ב. צורות מקור נטוי בסיומת ־וֹת, ־ת

ב. צורות הבינונית בפועלי ל"י

ב. השורש יס"ף בבניין התפעל

כלל ב – התנועה החוצצת סגול בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי בגזרת עו"י וע"ע

כלל ב – שם הפועל בגזרת ל"א

ג. הפעלים הלאה, הראה

ג. חילופי גזרות בפעלים שונים

כלל ג – בניין קל בגזרת עו"י וע"ע

כלל ג – הבינוני הפעול בגזרת ל"א

ג. פועלי פ"י בהפעיל שבאה בהם יו"ד אחרי התחילית

כלל ד – בניין נפעל בגזרת ע"ו וע"ע

כלל ד – שם הפעולה של בניין פיעל בגזרת ל"א

כלל ה – בניין הפעיל בגזרת ע"ו וע"ע

ה. הערה כללית לפועלי ל"א

כלל ו – צורת הסביל של פּוֹלֵל

כלל ו – שמות המסתיימים ב־ֶה

ז. דוגמאות נטייה של פועלי עו"י וע"ע

דוגמאות נטייה בגזרת עו"י וע"ע – בניין קל

2.1.8 משקל פִּילוּל (בגזרת ע"ו והכפולים)

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין נפעל

2.1.9 משקל הַפְעָלָה בגזרת ע"ו והכפולים

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – בניין הפעיל ובניין הופעל

דוגמאות נטייה בגזרת ע"ו וע"ע – פיעל, פּוּעל, התפעל

2.1.11 שמות תואר מן הכפולים במשקל פָּעִיל (פַּעִיל)

כלל ב – חולם חסר בשמות מלרעיים

כלל ד – הצירי בשמות בני הברה אחת (שאינם נדגשים בנטייה)

כלל ה – משקל פֹּעִי

כלל ה – קמץ הבא לתשלום דגש

כלל ו – החולם בשמות הדומים לסגוליים

כלל ו – הקמץ בשמות מגזרת ע"ו ודומיהם

כלל יד – הקמץ במ"ם בשמות מגזרת הכפולים

כלל יז – משקלי מַפְעֵל, תַּפְעֵל

כלל יז – משקלי מִפְעָלָה, תִּפְעָלָה

כלל יט – הצירי המשתנה לחיריק בשמות הנדגשים בנטייה

20 תשובות ורשימות

מילים שוות לכל נפש: עקה, פרצני, הניעה, תסוגה

נראָה ונראֶה

הִכּיר ומַגיע, הֵבין ומֵביא

עברית אלקטרונית: משושה, אַכָּן, מתג, שנאי

עברית לבריאות: חמרמורת, היגב, תרופת דמה, מטוש

כן או כנה?

הזיז או הוזיז?

פעולות עבריות: דימות, מיטוב, שיחוח, מעמת

מוֹהֵל

הודיה והודאה

תקשורת בהקטנה: תגובית, מסרר, יישומון

ליהנות או להנות?

לומר ולאמור

שורשים נודדים

חִכִּיתִי וחִכֵּיתִי

לנסוע או ליסוע?

ודוק

רוֹפְאַת ילדים או רוֹפֵאת ילדים?

קוֹרֵאת וקוֹרְאָה – צורת הבינונית בפועלי ל"א

פרשת תרומה – תרם תרומה והרים תרומה

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן