קטגוריה: בבלית

תשובה אחת

מבחר תשובות

חשוון ומרחשוון

איני יודע מתי כרתו את ראשו של מרחשוון והתחילו אומרים חשוון. בוודאי זה דורות רבים יש נוהגים כך, ואפשר להניח להם, לאומרי חשוון, משום "שבשתא כיוון דעל על". אולם לכולנו ראוי לדעת מה אירע כאן ומה טיבו של "מר" זה שנשמט. בין הבריות שנתנו דעתם על כך מתהלכות שלוש דעות. יש סבורים שחודש חשוון זכה…
המשך קריאה נעימה >>

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן