Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

"כידון" האופניים

רבים מכנים את מוט הנהיגה באופניים בשם "כידון", אך בעברית התקנית הוא נקרא  פשוט הֶגֶה: 'הגה האופניים', 'מוט ההגה' או 'ידית ההגה'.

המילה העברית כִּידוֹן מקורה במקרא והיא מציינת כידוע כלי מלחמה הדומה לרומח. אין כל קשר בינה ובין אופניים. השימוש במילה להגה האופניים אינו אלא שיבוש של המילה הצרפתית guidon (גידון) – בכתיב ובהגייה שהושפעו משמו של כלי הנשק בגלל דמיון הצליל המקרי בין המילים האלה.