Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

איור כד חרסינה ועד דרקון סיני והכיתוב חרסינה

חרסינה על שום מה?

המילה חַרְסִינָה כלולה ברשימה של מילים שפרסם ועד הלשון העברית בשנת תרע"ד, 1914. ליד המילה מופיע סימן המורה כי מדובר בחידוש של הוועד.

חַרְסִינָה היא הלחם של המילה חֶרֶס עם שם הארץ סִין. ואומנם החרסינה (בלועזית פורצלן) יוּצרה לראשונה בסין ומשם התפשטה לשאר העולם. ייחודה העיקרי של החרסינה לעומת חרס רגיל הוא צבעה הלבן.

הה"א שבסוף המילה מקורה בהגיית שם הארץ בשפות אחרות (כגון צ'יינה באנגלית), ואף בעברית נהגו לכתוב את שם הארץ "סינה" או "סינא" – בתקופת ההשכלה.