Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

הגננת לאה זנדני וילדי גן צבר


אילת הוכמן מיכאלי ביקשה להעלות על נס את תרומתה של הגננת לאה זנדני – היא כתבה לנו: גננת זו היא מפעל חיים של למעלה מ־30 שנה של הקנייה והחדרת אהבה לארץ ישראל בכלל ולעברית בפרט בקרב מאות ילדים.

בסרטון המצורף הגננת לאה זנדני וילדי גן צבר במועצה האזורית באר טוביה חוגגים את יום העברית ברוב הדר וכבוד עם מילים עבריות על קרטוני החלב, משחקי מילים ועוגה המעוטרת בתמונתו של בן־יהודה.