Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום אושרת ניר

מי אמר שרק למורים ללשון אכפת מלשון?

אושרת ניר, סטודנטית בפקולטה לאומנות במכללת בית ברל ומורה לקולנוע בבית ספר יסודי בהרצליה, גילתה טעויות לשון בספר לימוד של משרד החינוך המיועד לגיל הרך, ולא שקטה על שמריה.

לאחר מספר פניות שלה בנושא, תוקנו הטעויות באתר משרד החינוך והוסרו הקבצים השגויים.

יישר כוח לאושרת על תושייתה ועל עשייתה למען העברית.