Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום חיים אוליאל

חיים אוליאל והמילה צהלולים

קולולו? צהלולים הם קולות השמחה הקרויים בערבית זר'רדה, זר'אריד.

הזמר והיוצר חיים אוליאל מלהקת שפתיים הוא שהציע לנו את המילה, והיא אושרה בשנת תשס"א 2001 במליאת האקדמיה.

הוא מסביר: "מדובר במרכיב חשוב ומרכזי בשמחות ובפולקלור המזרחי, ולא הייתה לזה מילה בעברית. 'צהלולים' היא מלשון צהלה והילולה וגם מזכירה בצליל את 'קולולו' … זה כבוד גדול שהאקדמיה אימצה מילה שהמצאתי. כתבתי שירים רבים, אבל מילה נשארת לדורות".