Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

איור של מליאת הכנסת

העברית בכנסת

תמוז תשע"ח

אנחנו מתכבדים להעביר סדרת הרצאות במסגרת מפגשי תרבות שמארגנת ועדת החינוך של הכנסת ביוזמתו של יו"ר הוועדה חבר הכנסת יעקב מרגי.

 

    • ו' בתמוז תשע"ח (19 ביוני 2018), עברית נכונה – האם היא קיימת? / ד"ר גבריאל בירנבאום, חוקר בכיר במפעל המילון ההיסטורי
    • י"ג בתמוז תשע"ח (26 ביוני 2018), להלן הלשון הרשמית בכלל ולשון המשפט בפרט / ד"ר אורלי אלבק, מרכזת מערך ההשתלמויות
    • כ' בתמוז תשע"ח (3 ביולי 2018),  אניה, אונייה – על לבטי הכתיב העברי / רונית גדיש, המזכירה המדעית
    • כ"ז בתמוז תשע"ח (10 ביולי 2018),  העברית שלנו ומורשת הדורות / פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית.