Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

פוסט בדיקה

איפה אתם חיים? שני חידונים על שמות יישובים בארץ.
לחצו על התשובה הנכונה לדעתכם ותוכלו לראות אם צדקתם.
בתחתית הדף תמצאו קישור לפתרונות המלאים ולהרחבות.

  • חלק ראשון: למה נקרא היישוב בשמו?
    לפניכם שמות של יישובים ושלושה הסברים אפשריים למקור השם. בכל אחד מהם רק הסבר אחד נכון – חוץ מיישוב אחד שבו כל התשובות נכונות.
  • חלק שני: מה ההגייה הנכונה?