השתלמות לחוקרים וסטודנטים להכרת אתר מאגרים

טקסט הזמנה להשתלמות לסטודנטים וחוקרים באתר מאגרים