מפעולות ועד הלשון

תרפ"ח–תשי"ג (1928–1953)

בשנת תרפ"ח (1928) ייסד ועד הלשון העברית את הרבעון "לשוננו" כחלק מתוכניתו לתחיית השפה ושכלולה. כתב העת נועד לפרסום מחקרים בלשון העברית ולמאמרים והצעות שתרמו "להרחבת הלשון ולתקונה". מדור מיוחד בכתב העת ושמו "מפעולות ועד הלשון" נועד ל"פרסום פעולותיו, חדושיו והחלטותיו" של הוועד.
לאחר שיצאה המחברת האחרונה של זכרונות ועד הלשון (מחברת ו, תרפ"ח) החל הוועד לפרסם דינים וחשבונות על פעולותיו ברבעון "לשוננו".
עם הקמת האקדמיה בשנת תשי"ד פסקו הדיווחים ב"לשוננו" ועברו לזיכרונות האקדמיה ללשון העברית.

להלן הסריקות מכרכי לשוננו א-יח מן המדור "מפעולות ועד הלשון".

לשוננו כרך א (תרפ"ח–תרפ"ט)

לשוננו כרך ב (תרפ"ט–תר"ץ)

לשוננו כרך ג (תר"ץ–תרצ"א)

לשוננו כרך ד (תרצ"ב)

לשוננו כרך ה (תרצ"ג)

לשוננו כרך ו (תרצ"ד)

לשוננו כרך ז (תרצ"ה–תרצ"ו)

לשוננו כרך ח (תרצ"ז)

לשוננו כרך ט (תרצ"ח)

לשוננו כרך י (תרצ"ט-ת"ש)

לשוננו כרך יא (תש"א-תש"ג)

לשוננו כרך יב (תש"ג-תש"ד)

לשוננו כרך יג (תש"ד-תש"ה)

לשוננו כרך יד (תש"ו)

לשוננו כרך טז (תש"ח-תש"ט)

לשוננו כרך יז (תשי"א)

לשוננו כרך יח (תשי"ב-תשי"ג)