לשון המשפט

השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

ההשתלמות בת 40 שעות בעשרה מפגשים, והיא מוכרת לגמול השתלמות.

 

מועדי ההשתלמות:
ח' בכסלו תשע"ח (26 בנובמבר 2017) עד כ"ו בשבט (11 בפברואר 2018)

 

תוכנית ההשתלמות מצורפת בקישור
(ייתכן שיחולו בה שינויים קלים)

דמי ההשתתפות: 700 ₪

הערות

  • כל הנרשמים יידרשו להתחייב לעמוד בדרישות ועדת הגמול, בייחוד הקפדה על נוכחות מלאה. חשוב לכתוב ביומן גם את תאריך המפגש האחרון כעתודה לביטול אחד המפגשים הקודמים.
  • קיום ההשתלמות מותנה בהרשמה של 25 משתתפים לפחות.

 

מדיניות ביטול ההרשמה

המבטלים את הרשמתם עד 1 בנובמבר 2016 לא יחויבו בתשלום.
המבטלים את הרשמתם עד 10 בנובמבר 2016 יחויבו ב-200 ש"ח.
המבטלים את הרשמתם עד 20 בנובמבר 2016 יחויבו ב-350 ש"ח.
המבטלים את הרשמתם מ-21 בנובמבר 2016 יחויבו בתשלום מלא.

 

 תוכנית האירוע
(ייתכן שיחולו בה שינויים קלים)

שם המרצה שם ההרצאה  
ד"ר גבריאל בירנבאום

 

הרצאה: עברית נכונה – האם היא קיימת?

הכוונת לשון או התפתחות טבעית של הלשון

26.11.17

16:30-18:00

הרצאה: מדוד המלך עד עמוס עוז- על תולדות הלשון העברית 26.11.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה: מבנה הטקסט התקשורתי,  הבהיר והקולח 3.12.17

16:30-18:00

3.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתחביר – סוגי צירופים 10.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 10.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

 

הרצאה ותרגיל: סוגי משפטים

24.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 24.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: נושאים שונים 31.12.17

16:30-18:00

סדנת ניסוח 31.12.17

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק כללי הפיסוק

 

7.1.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח 7.1.18

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק דרכים למניעת דו-משמעות

 

14.1.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח 14.1.18

18:15-19:45

ד"ר ברק דן

 

הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתורת הצורות 21.1.18

16:30-18:00

21.1.18

18:15-19:45

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

הרצאה ותרגיל: השימוש בניבים ופתגמים בעברית של ימינו 28.1.18

16:30-18:00

הרצאה: שאילות גלויות וסמויות בעברית של ימינו – על השפעת הלעז 28.1.18

18:15-19:45

ד"ר אורלי אלבק

 

הרצאה ותרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד 4.2.18

16:30-18:00

סדנת ניסוח מסכמת 4.2.18

18:15-19:45

עתודה 11.2.18