ויקטוריה טפליצקי בן־סעדון

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת תשע"ו (2016)
  • תואר שני: מסלול ללא תזה (אוניברסיטת תל אביב, תשע"ו)