מושב האקדמיה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות

מפעלי האקדמיה ללשון העברית והעשייה בה

המושב ייערך ביום שני, ט"ו באב תשע"ז (7 באוגוסט 2017), בשעות 13:00-11:30, האירוע יתקיים באוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים. בבניין מדעי הרוח,  חדר 2802, גוש 8 (ליד ויטמין רוח, על הרמפה בדרך לאולם 300).

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה Ι יושב ראש המושב 
ד"ר
אמיר געש Ι עיון ב"שער המשקל" בחיבור הדקדוקי הקראי "מאור עין"
ד"ר דורון יעקב Ι לשונו של פירוש רש"י לתלמוד – דברי מבוא
רות שטרן גלצר Ι מלשונות הגאונים
ד"ר ברק דן Ι נטיית הפועל – הלכה ומעשה

 

עוד ירצו במהלך הקונגרס עובדי האקדמיה:  ד"ר אלכסי יודיצקיד"ר ירון לישע, ד"ר סמדר כהןד"ר קרן דובנוב, חנן אריאל, ד"ר אפרים בצלאל הלבני, ד"ר אריה אולמן

 

עלות ההשתתפות ביום אחד מארבעת ימי הקונגרס היא 200 ₪
(100 ₪ לגמלאי, לסטודנט או למורה).

 

להרשמה למושב האקדמיה ולמושבים נוספים ביום זה
היכנסו לאתר הרישום של הקונגרס.

 

נשמח לראותכם.

logo kongres