ימי השתלמות לחובבי הלשון – הכרטיסים אזלו!

(1). יום רביעי, כ"ה בתמוז תשע"ז (19 ביולי 2017)
מן השעה 10:00 עד השעה 15:00
בבית האקדמיה ללשון העברית

ביום ההשתלמות יוצגו כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה לאחרונה. כמו כן ייכללו בו פרק במילונאות וסדנת ניסוח.

תוכנית האירוע
10:00 – 11:30 כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
11:45 – 13:15 סדנת ניסוח בהנחיית בת שבע ורדי
13:30 – 15:00 פרק במילונאות מפי רונית גדיש

_____________________________________________________________

(2). יום שני, א' באב תשע"ז (24 ביולי 2017)
מן השעה 10:00 עד השעה 15:00
בבית האקדמיה ללשון העברית

ביום ההשתלמות יוצגו כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה לאחרונה. כמו כן ייכללו בו פרק במילונאות וסדנת ניסוח.

תוכנית האירוע

10:00 – 11:30 כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
11:45 – 13:15 סדנת ניסוח בהנחיית קרן דובנוב
13:30 – 15:00 פרק במילונאות מפי רונית גדיש

———————————————————

(3). יום רביעי, ג' באב תשע"ז (26 ביולי 2017)
מן השעה 10:00 עד השעה 15:00
בבית האקדמיה ללשון העברית

ביום ההשתלמות יוצגו כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה לאחרונה. כמו כן ייכללו בו פרק במילונאות וסדנת ניסוח.

תוכנית האירוע

10:00 – 11:30 כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
11:45 – 13:15 סדנת ניסוח בהנחיית קרן דובנוב
13:30 – 15:00 פרק במילונאות מפי רונית גדיש

———————————————————

(4). יום ראשון, ז' באב תשע"ז (30 ביולי 2017)
מן השעה 10:00 עד השעה 15:00
בבית האקדמיה ללשון העברית

ביום ההשתלמות יוצגו כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה לאחרונה. כמו כן ייכללו בו פרק במילונאות וסדנת פיסוק.

תוכנית האירוע

10:00 – 11:30 כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
11:45 – 13:15 סדנת פיסוק בהנחיית ד"ר אורלי אלבק
13:30 – 15:00 פרק במילונאות מפי רונית גדיש

דמי ההרשמה – 50 ₪
דמי ההשתתפות (כולל דמי ההרשמה) – 150 ₪
דמי ההרשמה לא יוחזרו למבטלים את הרשמתם.

המבטלים את הרשמתם בשבוע האחרון שלפני ההשתלמות יחויבו במלוא הסכום.

התשלום ייגבה כשבוע לפני ההשתלמות.

ההשתלמות תיפתח אם יירשמו 20 משתתפים לפחות.