מהי צורת היחיד?

לפניכם מילים בצורת הרבים, התדעו מהי צורת היחיד?

הקודם
הבא

 

לכל הפתרונות