כתיב חסר ניקוד – י' המציינת עיצור

מתי מכפילים את הי'? בחרו בתשובה הנכונה.

הסבר כללי: כאשר יש יו"ד עיצורית במילה (y) לעתים כופלים את האות ולעתים כותבים רק יו"ד אחת – לרוב על פי הכלל הזה: כופלים את היו"ד, למעט המקרים האלה: בראש מילה, אחריי אותיות משה וכל"ב, אם לפניה או אחריה יש אם קריאה. כמו כן בדרך כלל כותבים יו"ד לציון תנועת i אם אין אחריה שווא נח.

ראו הסברים בכללי הכתיב חסר הניקוד.

הקודם
הבא

לכל הפתרונות