Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

כתיב מלא – וי"ו המציינת העיצור

מתי כותבים וי"ו אחת ומתי שתיים? בחרו בתשובה הנכונה.

הסבר כללי: כאשר יש וי"ו עיצורית במילה עיצורית (v) לעיתים כופלים את האות ולעיתים כותבים רק וי"ו אחת – לפי הכלל הזה: כופלים את הווי"ו למעט בראש מילה ובסוף מילה.

ראו הסברים בכללי הכתיב המלא.

הקודם
הבא

 

לכל הפתרונות