העברית במרחב הציבורי

לקראת יום העברית תשע"ז הוכנו תריסר כרזות ססגוניות הנושאות מילים מחודשות של האקדמיה. הכרזות התנוססו בשלטי חוצות ברחבי הארץ (בערים תל־אביב, ירושלים ואשדוד). הצביעו לכרזות שאהבתם במיוחד.