למד לשונך 116

מונחי טכנולוגיית המידע שאושרו בשנת תשע"ה

לקובץ PDF

lamed116