לשון הקודש בארץ הקודש

מאת: שמעון פרס

אקדם 11, אייר תשנ"ז, מאי 1997

לקריאת המאמר
לזכרו של שמעון פרס, נשיא המדינה התשיעי, מובא כאן מאמר פרי עטו שנכתב במיוחד ל"אקדם".

לדברים נוספים לכבוד הלשון העברית שנשא שמעון פרס ראו אקדם 35 (עמ' 1, עמ' 8).