ברחובות ירושלים

מאת: גד בן־עמי צרפתי

לשוננו לעם, מחזור מה חוברת ג (תשנ"ד), עמ' 127–138

לקריאת המאמר

מי היה בנימין מטודלה וכיצד הגיע סמל של עיר בספרד לפינת הרחוב הקרוי על שמו? כיצד הגיעו אוסישקין וארלוזרוב לשכונה של משוררי ספרד? והאם ידיעה בדקדוק עשויה לסייע לכותבי שלטי הרחובות? המאמר עונה על שאלות אלו ואחרות ועוסק בסוגיות לשון אגב טיול ברחובות ירושלים.