האם יש צורך במילה "מְהַוֶּה"? מאת אמציה פורת

לשוננו לעם, מחזור כג חוברת ז–ח (תשל"ב), עמ' 197–202

לקריאת המאמר

המחבר עומד על משמעו המדויק של הפועל מהווה – 'מחולל', 'יוצר', 'מביא לידי הוויה'. במיוחד הוא מדגים שימושים לא מדויקים במילה ומציע ניסוחים חלופיים.